Välkommen till StorkKlinik – din fertilitetsklinik i Köpenhamn

Vi hälsar dig välkommen till fina lokaler i centrala Köpenhamn.

Vi har ingen väntetid och erbjuder alla former av fertilitetsbehandling: naturlig och hormonstimulerad insemination, IVF/ICSI och TESA, blastocystodling, frysbehandling. Och, vi har ingen väntetid till äggdonation. Vårt laboratorium använder den mest moderna utrustning  inom fertilitet. Vi har bland annat tre embryoskop för övervakning av äggen.

På StorkKlinik vet vi hur mycket det betyder att bli bemött av personal som känner till ens bakgrund och behandlingsförlöp. Därför får du ett fast team av kontaktpersoner, sjuksköterska/barnmorska och en sekreterare. Teamet följer ditt/eran behandling och kan hjälpa om ni skulle ha några frågor under behandlingens gång.

No news available.

adresse

Stork IVF Klinik | St. Kongensgade 40 H, 1 tr. | DK-1264 København K
Tel. +45 3257 3316 | Fax +45 3257 3346 | info@storkklinik.dk | CVR.nr. 33 03 49 11

certifikat